Müzik Teorisi
(Temel Müzik Eğitimi)


Müzik Teorisi
(Temel Müzik Eğitimi)


MÜZİK TEORİSİ        

     Kısaca müziğin uyduğu kuralları inceleyen bilim dalı diyebiliriz. En temel anlamıyla müzik kuramı, müziğe ilişkin soyut bilgi veya bilgiler bütünüdür. Müziğin varoluşundan bu yana büyümüş ve güncel koşullara göre değişmiştir. Asıl amacı genel kurallar çerçevesinde müziğin anlaşılması ve aktarılmasını sağlamaktır. Bir başka deyimle müziğin evrensel dilidir. Müziğin, matematiksel, fiziksel, kuramsal kavramlarını ifade etmek, anlamak ya da anlatmak üzerine kurulu bir bilim dalıdır. Müziğin temel bilimleri olarak nitelendirilebilir.
   Müzik teorisinin Pisagor’dan başlayan uzun bir tarihi vardır. Tarihteki ilk ciddi müzik teorisyeni Pisagor'dur. Pisagor,bir teli eşit parçalarda bölerek tınlatılmasıyla ortaya çıkan farklı frekansları kavramsal olarak ifade ederek müzik teorisindeki ses sistemini tanımlayan ilk bilim adamıdır. Pisagor bunu yaparak müzik ve matematik arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Sayfamızda yalın, öz, sade kısa açıklamalarla MÜZİK TEORİSİ bilgilerini sunmaya çalıştık.

Müzikle ve sevgiyle kalın.
SAMİ KÖSEYorumlar