Müzik Teorisi
(Temel Müzik Eğitimi)


GÜRLÜK İŞARETLERİ

GÜRLÜK İŞARETLERİGÜRLÜK İŞARETLERİ.
Seslerin şiddetine gürlük denir. Titreşim arttıkça sesin kuvveti çoğalır. Titreşim azaldıkça sesin kuvveti azalır. İşte sesin gürlük dercesiniz ve bu derecelerdeki değişimi belirten işaretlere GÜRLÜK işaretleri denir. Bu işaretler portenin  altına yazılır. Yeni yazılacak değişim işaretine kadar notalar aynı gürlükte devam ederler.
GÜRLÜK İŞARETLERİ
PPP:Moltopianissimo:Son derce hafif, az sesle
PP: pianissimo:Çok hafif
P: piano:Hafif
mp:Mezzo piano:Orta hafiflikte
mf: Mezzo forte:Orta gürlükte
f:Forte:Gür 
ff:Fortissimo:Çok gür
fff:Molto Fortissimo:Son derece gür

Yorumlar

CAPTCHA Image