Müzik Teorisi
(Temel Müzik Eğitimi)


BEMOLLÜ PİYANO İÇİN ARPEJLİ GAMLAR

BEMOLLÜ PİYANO İÇİN ARPEJLİ GAMLARARPEJ
    Müzikte bir akoru oluşturan seslerin birbiri ardına eşit aralıklarla belirli bir metronomla çalınmasına arpej denir.İtalyanca "arpeggiare" kelimesinden, arp çalmak anlamınada gelir.
Arpejler ve gamlar, piyano öğrenimine giriş niteliğindeki hazırlık çalışmaları olarak kabul edilir. Enstürman çalanlar için vazgeçilmez bir çalışma ve parmakları fiziksel olarak geliştirme,disipline sokma,hız ve çeviklik kazandırma,sorunları daha çabuk ve başarılı çözme,ses kalitesi, tuşa dokunma biçimi, ve enstrümanına hakim olmak için kesinlikle öğrenilmesi gereken bir konudur.Bu nedenle, her öğrenci piyano veya başka bir enstürman eğitimi sürecinde sağlam bir temel alması ve teknik yönünün geliştirilmesi için gamlara ve arpejlere sürekli yer ve önem vermelidir. Verilen notayı çeşitli gamlarda çalmak, yeni çalışılan bir müzik eserinde herhangi bir gama benzer bölümün kolayca üstesinden gelinmesine yarar.

Yorumlar

CAPTCHA Image