Müzik Teorisi
(Temel Müzik Eğitimi)


BEMOLLÜ AKORLARIN ÇEVRİMLERİ

BEMOLLÜ AKORLARIN ÇEVRİMLERİBEMOLLÜ AKORLARIN ÇEVRİMLERİ

Tüm akorlarda gördüğünüz ilk sesler akorlara adını veren seslerdir.Bu seslere KÖK sesler denir.Bir akoru oluşturan seslerin her zaman kök sesten başlama zorunluluğu yoktur.Akor herhangi bir tonunu birinci,üçüncü ve beşinci derceleri ile başlayabilir.Dolayısıyla,bir akorun adına karar verirken bakmamız gereken şey o akorun hangi sesten başladığı ve nasıl sıralandığı değil,hangi seslerden oluşmasıdır.Bir akorun en kalın sesi akora adını veren sestir.Bu sesten başlayan dizilime akorun KÖK POZİSYONU denir.Örnek olarak Do majör akorunu verirsek,kalın seste Do sesi üstte mi sesi ve onun üstünde sol sesi vardır.Bu sıralamaya kök pozisyonu deriz ve akora do majör(CM) akoru deriz.


Bir akorun seslerinin yerlerinin değişimiyle elde edilen akorlara akorun çevrimi denir.Seslerinin yerlerinin değiştirilmesiyle elde edilen akor dizilimine o akorun çevrimi denir.Eğer akorun ikinci sesi birinci ses olarak yazılırsa bu akorun birinci çevrimi olur. Örnek olarak Do majör akorunun birinci çevrimi, Mi–Sol-Do seslerinden olur.Eğer akorun üçüncü sesi birinci ses olarak yazılırsa bu akorun ikinci çevrimi olur.Örnek olarak Do majör akorunun ikinci çevrimi,Sol-Do-Mi seslerinden olur.

Çevrimlerin yazılımı şifrelerle olur.Kök ses,akorun yanına yazılır.Örnek olarak Do majör akorunun birinci çevriminde kök ses Mi notası olduğu için bu akorun gösterimi C/E’dir.Do majör akorunun ikinci çevriminde kök ses Sol notası olduğu için bu akorun gösterimi C/G’dir.

SAMİ KÖSE


Yorumlar

CAPTCHA Image