Blog


ORG EĞİTİMİ VE EĞİTİM SÜRESİ


28-04-2020 06:11:39Piyano eğitiminin klasikleşmiş teknik ve metotları olmasına karşın ”elektronik org eğitimi” diye adlandırdığımız eğitimin, temel bir metodu yoktur. Bir çok metottan ve eğitimcinin bu konudaki tecrübesinden yararlanmak gerekir. Eğitimcinin, temel müzik ve nota bilgileri yanı sıra derslerde, akor ve akor şifreleri kullanıldığı için iyi bir armoni bilgisi de olması gerekir.
Öğrenci ilk olarak iyi bir dinleyici daha sonra iyi bir müzisyen olmalıdır. Çağımızda, elektronik orglarda batı müziğinin temel ritm kalıpları, enstruman sesleri vs yanı sıra etnik ses ve ritm lere de yer verilmiştir. Bu sebepten dolayı eğitimcininde, öğrencinin de her çeşit müzik tarzını dinlemesi, zengin bir kulağa sahip olması gerekir.
Eğitmenin  müzik teorisi,nota okuma,solfej,armoni bilgileriyle öğrenciyi donatması gerekmektedir.Artık bilgisayarında girdiği müzik teknolojisine sahip bir eğitmen nota yazımdan bilgisayar la birlikte klavyeninde kullanımını oğretmesi gerekmektedir.
Örneğin: Batı müziğinde kullanılan majör, minor aralıklar, armoni bilgileri  yanı sıra Türk müziği‘nde kullanılan makam dizileri, arızalar vs gibi Türk müziği dinamiklerini de iyi bilmesi gerekir. Bu nedenle eğitimcinin hem batı, hemde Türk müziği hakkında bilgisi olması gerekir.
Sadece teorik bilgi konusunda değil pratik de de, farklı marka ve modeldeki, elektronik orgların kullanımı hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Her geçen gün, teknolojininde müthiş bir hızla ilerlemesine paralel olarak eğitime  her gün yeni birşey katmak gerekmektedir. Günümüzde sampling ( canlı enstruman sesleri ) teknolojisi ile elektronik orglarda her tür sesi kullanabilmekteyiz. Kapı gıcırtısından, insan sesine kadar  hertürlü sesi editleyip org tuşlarına dağıtarak bir enstruman gibi kullanabilmekteyiz.
Bu sebepten dolayıdır ki ! Org eğitimi alan kişinin, herhangi bir çalgı eğitimi alandan farklı olarak, her türlü enstruman hakkında bilgisi olması gerekir. Eğitimciniz ne kadar donanımlı ise siz de o kadar iyi bir eğitim alırsınız.
 Müzik, belli sistemlere bağlı olduğu kadar keşfe de bağlı bir bilim ve sanat dalıdır. Birde işin içine teknoloji girdiği için bu eğitimin sonu yok diyebiliriz. Eğitim öğrencinin ve eğitimcinin yeterli gördüğü seviyeye kadar devam eder.