Blog


MÜZİĞİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


25-05-2020 12:37:03Müzik akıllı ve zeki çocuklar yetiştirir:
Müzik öğrenimi genel olarak beynin iki lobunu birden çalıştırmaktadır. Müzik öğrenimi, içinde hem sanatı hem de matematiği içermektedir.

Geliştirilmiş el-göz koordinasyonutamamlar :     Piyano çalmak sayesinde gelişen el-göz koordinasyonu; yazı yazmada kolay öğrenme, güzel el yazısı yazma yeteneği sağlar.                          Geliştirilmiş konsantrasyonu sağlar:

Piyano çalmak sayesinde çabuk odaklanmayı öğrenir. Parça çalmayı takip etmek, konsantrasyon ve odaklanmayı geliştirir. Aynı zamanda okuduğu notayı doğru olarak çalmak ve doğru tempoyu bulmak dikkati arttırır.
Eğitim başarısında artış:

Piyano çalmak çocukların okulda Fen, Matematik ve Mühendislikle ilgili konulardaki başarısını arttırır.
Kişilik gelişimine katkı:

 Piyano çalmayı öğrenen her çocuk konser piyanisti olmayabilir, ancak sanata bakış açısı gelişir ve donanımlı bir vizyona sahip olur.
Özgüven:

Bütün enstrümanlar gibi, piyano çalmak kişinin özgüvenini arttırır. Piyano, enstrüman çalmayı öğrenmek için doğru bir başlangıçtır. Küçük ilerlemelerle çocuğun motivasyonu artar, özgüven kazanmış olur.
Hafızayı gelişimi: Piyano çalan çocukların hafızaları gelişir; kolay unutmazlar. Aileler çocuklarına piyano dersi aldırarak, kendilerine en güzel hediyeyi vermiş olurlar